Contact - Workshop

Secretariat of the 2nd International EJC-PISE Workshop in Kiev, Ukraine

Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.
Ludwig van Loyen
Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Germany

Phone : +49 351 871-8370
Fax: +49 351 871-8431
E-Mail: Kiev2010@efds.org 
http://www.efds.org